Almanak update

Tabellen schijventarief IB 2016

Tabellen schijventarief IB 2016

Hieronder vindt u nieuwe tabellen voor de paragrafen 72.5, 72.6 en 72.7 van de Belasting Almanak 2016 en de IB Almanak 2016.
 
 
 
 
De in de Belasting Almanak 2016 en IB Almanak 2016 gehanteerde tarieven en heffingskortingen voor 2016, alsmede de cijfers in de drie tabellen waarin het schijventarief 2016 is uitgewerkt, zijn gebaseerd op gegevens zoals die door de Belastingdienst zijn gebruikt voor de voorlopige aanslagen 2016. Op basis van een novelle van 9 december 2015 (wijzigingen van het Belastingplan 2016) wordt een aantal tarieven verhoogd om de verschillende maatregelen te financieren uit het Belastingplan 2016 voor de jaren 2016 en 2017. In de nieuwe jaartabellen zijn de cijfers van de novelle verwerkt.
 
De financiering betreft voor 2016 een verhoging van de percentages van de tweede en derde schijf van het schijventarief met 0,2 procentpunt. Het in de tabellen genoemde percentage van 40,20 wordt daardoor 40,40 en het genoemde percentage van 22,30 wordt daardoor 22,50. Deze tariefverhoging kon door de Belastingdienst niet meer worden verwerkt in de loonbelastingtabellen 2016 en de voorlopige aanslagen 2016. De loonbelastingtabellen zullen per 1 april 2016 worden vervangen.
Witte en groene loontabellen