FiscaalTotaal Commentaar

Commentaar, regelrecht toepasbaar

Commentaar, regelrecht toepasbaar

 
Sinds 12 februari 2015 is er een extra module beschikbaar binnen FiscaalTotaal, namelijk Commentaar. Het commentaar binnen FiscaalTotaal wordt aangeboden op basis van veel voorkomende adviesthema’s. Deze adviesthema’s zijn volledig uitgewerkt met commentaren op alle voor dat thema relevante wetsartikelen. Zo krijg u snel, compleet en betrouwbaar inzicht in de materie vanuit een fiscaal juridisch perspectief.

 

Wat is commentaar?

Wat is commentaar?

 
FiscaalTotaal Commentaar is de interpretatie en uitleg van de wet- en regelgeving vanuit juridisch perspectief door een vooraanstaand fiscalist. Waar FiscaalTotaal u de praktische handvatten geeft, gaat de aanvullende module Commentaar de diepte in. Zo geeft u uw klant een nog completer en hoogwaardiger advies.
 
Uw voordelen:
 
  1. Relevant en efficiënt: korte en bondige overzichten als wegwijzers in het commentaar
  2. Compleet: per thema een selectie van alle relevante artikelsgewijze commentaren
  3. Altijd betrouwbaar en actueel: redactie van senior fiscalisten uit de praktijk
  4. Extra advieskansen: verwijzing naar aan het thema gerelateerde adviesonderwerpen
Hoe gebruik ik commentaar?

Hoe gebruik ik commentaar?


Commentaar bespreekt de verschillende wetgeving die speelt binnen geselecteerde vaak voorkomende thema’s (bijv. Auto van de Zaak) zodat u zeker weet dat u niets over het hoofd ziet. Welke aandachtspunten en mogelijkheden zijn er?

We bieden dit aan in meerdere niveaus van diepgang: een inleiding in het thema, een nadere uitwerking van de belangrijkste zaken die spelen en artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste artikelen.
 
Meer weten? Bekijk dan nu het webinar over FiscaalTotaal Commentaar en leer in één uur alles over deze nieuwe module in FiscaalTotaal.